училище училищна готовност първокласник подготовка психолог логопед

Училищна готовност

Тръгването на детето в първи клас е голяма и съществена промяна за цялото семейство. Тя включва не само пренареждането на всекидневието, но и усвояването на нови роли и уменията, свързани с тях. Все по-често родителите се питат дали наистина детето им е готово да прекрачи прага на училището, а много от тях започват да го подготвят за това година по-рано. В следващите редове ще разгледаме различните аспекти на понятието „училищна готовност“.

Какво е „училищна готовност“?

Говорейки за училищна готовност, специалистите имат предвид групи умения, които биха направили прехода на детето от детската градина към училищния живот по-лесен и биха били основа за успешно справяне с училищния материал и новите изисквания. Противно на очакванията на много родители, умения като броене до 10 и разпознаване на числа, познаване на цветовете и буквите, изписване на елементите на буквите и т.н. са само една малка част от всички необходими умения за добър старт в училище. Освен някои начални езикови и математически умения, училищната готовност включва също по-високо ниво на самостоятелност, развити фина и груба моторика, социална и емоционална зрялост.

Самостоятелността

Училищната среда предполага по-високо ниво на самостоятелност и организираност. За разлика от детската градина, където децата имат повече време за игра, училищният живот има строго предопределена структура и разписание, които се спазват от всички. Това означава, че детето трябва да има развити умения за планиране, способност за превключване между различни дейности и следване на програма. Готовността за училище преполага също, че детето може да се грижи за себе си (има придобити тоалетни навици, облича се и се храни самостоятелно) и за своите вещи (не ги губи например).

Общо физическо развитие

Усвояването на училищния материал е в пряка зависимост от общото физическо развитие на детето, което включва и сетивните системи като зрение и слух. Уменията на грубата моторика имат отношение към придвижването в училище и самообслужването. Уменията на фината моторика са пряко свързани с усвояването на писмеността. Очаква се в предучилищна възраст децата да са имали осигурени възможности да развиват тези умения чрез игра и креативни дейности. Колкото повече опит има детето в рисуването, оцветяването, катеренето, скачането и т.н., толкова по-лесно ще се справи и с писането.

Социална и емоционална зрялост

Тръгвайки на училище, се очаква детето да умее да остава разделено от своите родители за по-дълъг период от време, без това да предизвиква сериозен дискомфорт. В социален аспект са важни уменията да спазва правила, да изчаква ред, да изслушва, да умее да изразява желанията си и да се отстоява по асертивен начин. Емоционалната зрялост включва разпознаването на своите и чуждите емоции и способността да се реагира съответно на тях. Тя позволява на детето да отлага моментното удоволствие и да се справя по-лесно в конфликтни ситуации. Колкото по-развити са социалните и емоционални компетентности на детето, толкова по-лесно ще се впише в групата връстници и толкова по-бързо ще премине периода на адаптация към новата обстановка.

Далеч не всяко дете е усвоило всички тези умения до момента, в който тръгва на училище. Затова е важно да познавате добре способностите на своето дете и да го подкрепите там, където има нужда. Очаквайте следващата ни статия по темата, в която ще дадем конкретни насоки за занимания, с които да подкрепите детето в прехода му към новата роля на ученик.  

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
С теб

Не пропускайте най-новите статии и предложения за игри! Запишете се за нашия месечен бюлетин като оставите своя имейл: