Политика за поверителност и защита на личните данни

Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме задължени да я пазим. Във връзка с използването на услугите на  https://steb.bg ние обработваме лични данни при условията на “Политиката на поверителност и защита на личните данни”. В настоящата политика са описани процесите по събиране, обработка и защита на личните данни на потребителите на уебсайта, съгласно изискванията на действащото българско и европейско законодателство. Ние не събираме лични данни извън необходимите за използването на този уебсайт (за подобряване на потребителското изживяване, за поддържане на комуникация с потребителите и за статистика) и осъществяване на услугите, предлагани в уебсайта.  

Събиране на лични данни

Изпращането на запитване, запазването на час за консултация, участието в анкети, записване за бюлетин чрез сайта и др. изисква доброволно предоставяне на лична информация. Личната информация може да включва имейл адрес, пол, възраст, име, телефон за връзка, различни симптоми, свързани с желаната от вас консултация и др. Личните данни, които обработваме, се предоставят директно от вас или се събират автоматично. Правното основание, въз основа на което https://steb.bg  обработва лични данни е даденото от ваша страна доброволно съгласие чрез използване на услугите ни за записване на консултация и/или чрез използването на някоя от другите възможности, които предоставя уебсайта ни. Тази информация не се споделя с никого извън консултантите на сайта, не се продава, отдава под наем или предоставя възмездно или безвъзмездно на трети лица без личното ви съгласие. Това не изключва възможността за предоставяне на ваши лични данни на държавни и/или други национални или европейски органи, при запитване от страна на същите или при изпълнение на законови задължения от наша страна. Предоставянето на тази информация винаги се извършва по определения от закона ред.

Събираме автоматично ваши данни, когато четете съдържанието в нашия уебсайт. Те не позволяват персонална идентификация,  но ни помагат да анализираме и изготвяме статистика за посещаемостта на всяка страница в сайта и времето прекарано в нея. В тази връзка следните видове лична информация също могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 1. информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 2. информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, разглеждания на страници и уебсайт навигация;
 3. информация, генерирана докато разглеждате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;

Информацията, която ние обработваме, въз основа на ваше изрично съгласие и предоставяне на личните ви данни, може да бъде:

 1. информация като и-мейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
 2. информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост;
 3. информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
 4. информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
 5. информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитна/дебитна карта;
 6. информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;
 7. информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез и-мейл адрес или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 8. всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Предоставянето на информация за и от трети лица е необходимо да се случва в съответствие със законовите изисквания на приложимото законодателство за защита на личните данни и е отговорност на потребителите на нашите услуги. Цялата отговорност за законови нарушения в случай, че потребител предоставя лични данни на трети страни, се поема от съответния потребител.

Използване на личната ви информация

Лична информация, предоставена чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази политика или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 1. администриране на нашите уебсайт и бизнес;
 2. персонализиране на уебсайта ни за вас;
 3. активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
 4. да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;
 5. доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
 6. да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;
 7. да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;
 8. да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
 9. да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
 10. при изрично изразено искане/съгласие от ваша страна може да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (при желание за отказ от маркетингови съобщения може да се откажете от тази възможност по всяко време);
 11. осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица, наши партньори, които ще имат достъп до обобщени статистически данни за потребителите, но без възможност за идентифициране на същите;
 12. справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
 13. предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измами;
 14. потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително получаването и изпращането на лични съобщения, изпратени чрез използване на услугата на сайта ни за лични съобщения);
 15. други цели.

Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще я използваме в съответствие с разрешението, което ни давате. Мненията и вашите лични данни, предоставени от вас по имейл или през нашите профили в социални медии могат да бъдат предадени на наши служители или партньори, които имат квалификацията да отговорят на зададените въпроси и които имат основание за обработване на вашите лични данни. Данните, които въвеждате при харесване на публикации или коментари под статии в уебсайта  са публични и вие носите отговорност за споделянето им. Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни. 

Принципи при обработката на лични данни в https://steb.bg 

 1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
 2. Oграничение на целите на обработване.
 3. Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.
 4. Точност и актуалност на данните.
 5. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
 6. Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Използване на лични данни на малолетни и непълнолетни граждани

При използване на различни функционалности на уебсайта, като например „Попитай специалиста“ и свързване с нас чрез различните канали, които предоставя уебсайта. При използване на тези функционалности вие може да предоставите на нашия екип информация за малолетни или непълнолетни деца. Тази информация ще бъде използвана единствено с цел предоставянето на нашите услуги и ще бъде достъпна само на членовете на нашия екип. При изразено от ваша страна съгласие въпросът ви ще бъде публикуван в уебсайта. С оглед опазване на личните ви данни и сигурността ви, при споделяне на информация за вас, и ваши близки – малолетни или непълнолетни, която ще бъде публикувана публично, не предоставяйте информация, която може да доведе до лесното ви разпознаване като три имена, населено място и др. под.

Оповестяване и предоставяне на лични данни

Може да оповестим личните ви данни на нашите консултанти, както е необходимо за целите, изложени в тази полица. Достъп до всички ваши данни има нашия екип – членовете може да намерите в секция “Ние” на уебсайта.

Може да оповестим личната ви информация:

 1. до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 2.  във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
 3.  за да установим, упражним или защитим нашите права;
 4.  

За съхраняване на информация, въведена в уебсайта ни, и осъществяване на имейл комуникация, данните Ви се съхраняват в сървърите на ICN, които работят съобразно Общия регламент за защита на личните данни. Освен в случаите, посочени в тази политика, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица без изричното ви съгласие.

Срок за съхраняване на лични данни

Ние съхраняваме вашата лична информация съобразно законовите ни задължения да го правим (а именно до 5 години, считано от годината, следваща на годината на използването на уебсайта ни), колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на уебсайта https://steb.bg/ , а по отношение на личните ви данни, изискващи вашето изрично съгласие за обработване – докато не го оттеглите и докато не съществува правно задължение да ги съхраняваме.

Защита на личната ви информация

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация като предприемаме разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация. Съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате, на защитени сървъри към https://www.icn.bg/ , които работят съобразно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). За да защитим вашите лични данни, подаваната от вас информация е в криптирана форма посредством SSL протокол. Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, са защитени от криптираща технология. Въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана. Използвайки сайта https://steb.bg/,  вие потвърждавате съгласието си с последното. 

Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки към уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол и не можем да носим отговорност за политиките на поверителност и практиките на трети страни.

Вашите права

 1. По всяко време имате право да оттеглите съгласието си личните ви данни да бъдат обработвани от уебсайта https://steb.bg .  Това се случва чрез искане в свободен текст. В този случай може да се наложи да поискаме от вас да представите документ за самоличност с цел идентификация на лицето, което иска да се възползва от правото “да бъде забравен”.
 2. Имате право на достъп – можете да изисквате информация дали и какви ваши лични данни се съхраняват, също както и по какъв начин се употребяват. 
 3. Имате право да получите данните, които съхраняваме за вас (право на преносимост).
 4. Имате право личните ви данни да бъдат коригирани, ако смятате, че се съхраняват неверни или непълни ваши данни. 
 5. Имате право да ограничите използването на вашите лични данни. 
 6. Имате право личните ви данни да бъдат “забравени” (изтрити). Това се случва чрез подаване на молба за изтриване на личните данни. Не изтриваме данните, които нямаме законово задължение да съхраняваме, включително ако ги съхраняваме и обработваме за установяването, упражняването или защитата на правни претенции и обработваме единствено на основание вашето лично съгласие.
 7. Имате право да бъдете уведомени, ако установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, както и за това какви са мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Не сме длъжни да ви уведомим, ако сме предприели подходящи мерки за защита, нарушението няма да доведе до висок риск за вас или уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Можете да упражните своите права като се свържете с нас чрез формата за контакт в раздел “Ние”. Ако искате да получите достъп, да ограничите или да поправите личната си информация и при положение, че има основание за това, ще изпълним искането ви в едномесечен срок. В случай, че желаете данните ви да бъдат изтрити (“забравени”), ще изпълним инструкциите ви за изтриване на лични данни в максимален срок от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или българското законодателство не изисква допълнително съхранение.

Компетентният надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД):

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Изменения

При промяна в законовата регламентация и с цел поддържането на най-високите стандарти при защита на личните ви данни може да актуализираме своята „Политика на поверителност и защита на личните данни“, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на същата.  Уебсайтът https://steb.bg/  запазва правото си да извършва промени по настоящата политика без предварително уведомление.

С теб

Не пропускайте най-новите статии и предложения за игри! Запишете се за нашия месечен бюлетин като оставите своя имейл: