УСЛУГИ

Индивидуални психологични консултации на живо или онлайн

Провеждаме индивидуално психологично консултиране на живо и онлайн. Можете да се обърнете към нас, ако преминавате през труден период, изпитвате тревожност или липса на настроение, срещате трудности в междуличностните взаимоотношения или взаимоотношенията с партньора си, изправени сте пред трудни житейски обстоятелства (загуба, развод, болест, др.) или ако имате любопитство да изследвате своя вътрешен свят и желаете да развиете своята себерефлексия и меки умения. 

Логопедична терапия

Екипът ни има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца на всякакви възрасти с разнообразни затруднения. Можете да се обърнете към нас, ако детето среща трудности в  комуникацията, социалната адаптация и общуването с връстници, езикови и говорни проблеми, нарушения на оралномоторни и хранителните механизми. Може да бъдем полезни при трудности в сензорната преработка и двигателното планиране, както и при дефицит на внимание, хиперактивност и др. Предлагаме ранна интервенция при деца с трудности в развитието.

Консултиране и терапия на деца и тийнейджъри

Екипът ни има дългогодишен опит в консултирането и терапията на деца на всякакви възрасти с разнообразни затруднения. Можете да се обърнете към нас, ако детето среща трудности в общуването с връстници, има проблеми с ученето и мотивацията, има поведенчески и/или емоционални проблеми, притеснявате се за неговото развитие и др. Предлагаме ранна интервенция при деца с трудности в развитието. 

Комбинирана консултация с психолог и логопед

Специалистите ни провеждат и екипни консултации с двама специалисти – психолог и логопед. При този вид консултация всеки специалист наблюдава сферите на развитие на детето през призмата на неговата компетентност, дава се обратна връзка от две перспективи, насоки и препоръки за работа. Можете да се обърнете към нас и ако сте насочени за терапевтична работа с двата специалиста.

Изготвяне и мониторинг на индивидуални програми за работа

След проведена консултация, екипът ни може да изготви индивидуална програма и материали за работа за Вашето дете. Те ще бъдат съобразени с неговите възможности и темпове на развитие. Наш специалист проследява и подпомага работата на семейството и детето с изготвения план.

Семейно консултиране

В работата си използваме теорията и техниката на фамилната системна терапия. Семейното консултиране е подходящо както за разрешаване на проблеми в двойката (напр. чести конфликти), така и за работа в посока подобряване на общуването и комуникацията в семейството, отглеждане и възпитаване на деца, подготовка за бременност и раждане, справяне със стресогенни събития (напр. развод, загуба, хронична болест) и др.

Групи за игра и развитие

Организираме групи и ателиета за игра и развитие, където децата могат да изследват света и да развият своя потенциал в защитена среда и чрез интригуващи занимания в компанията на връстници. Следете страницата ни и социалните мрежи, за да се информирате какви отворени групи и ателиета има към момента. 

Семинари за родители

Регулярно провеждаме семинари за родители на различни теми – адаптация в детска градина и ясла, справяне с проблемни поведения, етапи на детското развитие, бременност и грижи за бебето, училищна готовност, изпитна тревожност и др. 

Диагностика на детското развитие

Екипът ни е квалифициран да извършва психодиагностика и логопедична диагностика. Диагностичните сесии са с различна продължителност в зависимост от заявката и нуждите на детето и семейството. 

Обучения и фирмени събития

Провеждаме обучения за учители и специалисти. Организираме събития за трети страни (фирми, детски градини, училища, образователни центрове и др.) по заявка на организацията. За повече информация се свържете с нас.

Консултиране на проекти и изследователска дейност

Екипът ни има опит в консултирането на проекти в НПО сферата – създаване на съдържание, консултиране и разработване на програми за работа с деца и семейства в сферата на образованието и др.

Имаме нужните знания и опит за провеждане на изследвания в сферата на психологията – напр. измерване на ефективността на програма за подкрепа на детското развитие, семинар за усвояване на умения и др.

Често задавани въпроси

Можете да се свържете с нас чрез формата по-долу, като ни изпратите съобщение на имейл contact@steb.bg или като позвъните на тел. +359 877 679 062 

Разбира се – просто посочете името на специалиста, с когото бихте желали да се консултирате.

Консултациите биха могли да бъдат с различна продължителност. Обикновено първоначалната консултация е с продължителност около 60 минути. Последващите консултации са с продължителност от 45 минути. Диагностичните консултации се уговарят според заявката и нуждите на детето и семейството.

Честотата и продължителността на срещите са индивидуални според нуждите и спецификата на детето/семейството/индивида. Обикновено се уговарят в рамките на първата среща и могат да бъдат предоговаряни в последствие.

Можете да заплатите консултацията си на място в кабинета, чрез банков превод или чрез Revolut. Онлайн консултациите се заплащат предварително.

Да, записани консултации се отменят до 24 часа преди консултацията без заплащане на такса. Ако консултацията бъде отменена в рамките на 24 часа преди посещението, се заплаща.

Като професионалисти следваме етични стандарти. Споделеното по време на консултациите е конфиденциално и информацията не се споделя с трети страни без съгласието на клиента. Изключение правят ситуации, в които има риск за здравето и живота на клиента или друг човек.

Контакти

Попълвайки тази форма, можете да запишете час за консултация, да получите повече информация за предлаганите от нас услуги, да отправите запитване или предложение за партньорство.

гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73

С теб

Не пропускайте най-новите статии и предложения за игри! Запишете се за нашия месечен бюлетин като оставите своя имейл: