razvitie

Основни етапи в развитието на детето „Ранно детство”

Една от най-вълнуващите теми както за специалисти, така и цялото семейство, е ранното детското развитие. Това е сбор от взаимосвързани процеси и етапи, през които минава малкото кърмаче, за да стане „голям човек“. Кога, какво и защо трябва  да знаем за този период? 

Детското развитие е процес, следващ естествена последователност. Той протича с различни темпове  и индивидуални вариации при всяко дете. Децата постепенно изграждат умения под влиянието на разнообразни стимули от заобикалящата ги среда, като многократно повтарят едни и същи действия. Тези умения и повторения дават на детето увереност как да се справи с различните предизвикателства в ежедневието (двигателни, когнитивни и социални). Например, на възраст между 7 и 9 месеца децата много се забавляват  от  хвърлянето на предмети, правят го често и  понякога за родителя изглежда като грубо и безцелно действие. Всъщност тази игра помага на детето чрез чести повторения да превърне „безцелното“ хвърляне в  контолирано,  планирано действие (взимане на чаша и поставяне на масата). Помага да се усвои идеята за постоянство на обектите, подобрява комуникативните умения и дава начало на споделеното внимание. По този начин, децата упорито трупат необходимите знания и опит, важни за подготовката и достигането на по-високи нива в тяхното развитие.

Научната литература задава основни маркери на развитие (определени знания и умения), които се очаква да бъдат достигнати във всяка една отделна фаза от детското развитието. Въпреки че детето следва своя индивидуален ритъм, родители и специалисти трябва да познават и да използват тези маркери, като ориентир в грижите и взаимодействието си с него. Тези наши знания ни позволяват активно да стимулираме детето, подпомагайки неговото физическо и психично развитие, комуникативните способности  и желанието за опознаване на света.

Периода на ранното детство обхваща времето от раждането на детето до тригодишна възраст. Той е изумителен и уникален за детското развитие, защото е основополагащ,   динамичен етап, в който се развиват бурно всички развитийни сфери  – двигателна, език и комуникация , учене, поведение и цялостно  личностно израстване. Още наречен „сензитивен период“,  това  е период, в който човешкият мозъкът е най-пластичен и чувствителен към външни влияния. Затова  и  този етап е  най-подходящ за стимулиране и подпомагане в няколко основни и взаимосвързани области:

  • двигателно развитие, включващо груба моторика и фина моторика;
  • хранене и ежедневни умения;
  • поведение и саморегулация;
  • езиково развитие и комуникация; 
  • социално и емоционално развитие (партньорство, подкрепа и грижа за другите, емоционална интелигентност);
  • развитие на когнитивни умения (мислене, внимание, памет, учене). 


В детска възраст най-добрият подход за стимулиране и подпомагане е играта. За да растат и да се развиват активно, децата се нуждаят от защитена семейна среда, много, много  игри и позитивни емоции, стимулираща среда и при нужда – подкрепата на компетентен специалист.

С теб

Не пропускайте най-новите статии и предложения за игри! Запишете се за нашия месечен бюлетин като оставите своя имейл: