Цветелина Дакова

Цветелина Дакова

логопед

Здравейте! Казвам се Цветелина Дакова. Завършила съм бакалавърска степен по “Психология” и магистър “Езикова и речева патология”. Професионалният ми интерес е насочен в областта на ранното детско развитие, превенция и терапия, консултиране на родители и близки, на деца с нарушения в развитието. Имам опит в индивидуална и групова работа с деца с различни развитийни затруднения. В своята работата се стремя към изграждане и развитие на пълноценна комуникация между детето, семейство и заобикалящата го среда.

Магистър: Езикова и речева патология (диагностика, консултиране, терапевтична интервенция), Нов български университет

Бакалавър: Психология, Нов български университет

 

В процес на обучение във фамилна терапия – Институт по фамилна терапия, България

 2015 г. – стаж Център за личностно развитие „Белмондо“;

2016 г. – стаж държавна детска градина – група за деца със Специални образователни потребности;

2017 г. – стаж Академия за бебета, деца и родители “КиндиРу”;

2016 г. до момента – Обединена Терапевтична практика за ранно детско въздействие и терапия София;

2019 г. до момента – ДКЦ Вита София.

 


 • “Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете” – психоаналитичен институт ТОЛК
 • “Pелационна психомоторика и психомоторни практики ” – психоаналитичен институт ТОЛК
 • ”Кинезиология за деца” – фондация “Децата на бъдещето”
 • “Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация” – Обединена терапевтична практика  “Детски истории”
 • “Логопедична терапия на оралномоторните и хранителните механизми” – Обединена терапевтична практика  “Детски истории”
 • “Терапевтични стратегии в логопедичната работа при деца с нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране” – Обединена терапевтична практика  “Детски истории”
 • Understanding, assessment and integration of primitive reflexes – The Movement program provider traning course, Brain Gum® 
 • “Social Pragmatic Disorders” –  ”M&G”, Logos ABV, IEEL
 • Sensory processing and praxis – A Total Approach, USA
 • DIR®/Floortime™ 101, provider 201 – A Total Approach, USA
 • Дигитална обработка на анамнестична информация: Регулация на комуникация, хранене и сензорна преработка в ранното детско развитие – С. Картунова, Ж. Темнокова, К. Чикова
 • Диференцирана оценка, корекция на нарушенията на писмената реч – Р. Йосигива, логопедичен център “Ромел”
 • Диагностика и превенция на езика 3-4 – Ю. Стоянова, Р. Йосифова, М. Поппандова, Р. Нецова, логопедичен център “Ромел”
 • Динамично интервю и базови терапевтични умения – “Психодраматична работилница”

Всички статии на автора

игра, предлози, психолог, логопед, детско развитие

”Куб с предлози”

Пространствената ориентация и взаимоотношения често са трудни за разбиране и употреба от малките деца. В следващита редове ще видите няколко примерни игри за по-лесно усвояване на предлозите.

“Вълшебни кутийки”

Играта с кутийки е забавен и приятен начин, чрез който децата трупат нови езикови познания, придобиват умения за сръчност, планиране и последователност.

“Гигантски зар”

Игрите със зарчета са добър начин за усвояване на първите математически умения – броене, количествени и пространствени представи, умения за събиране и изваждане.

сензорна интеграция

Сензорна интеграция

Сензорната интеграция е процесът, чрез който хората регистрират, модулират и разграничават усещанията, получени от сетивната система. Тя е несъзнателен процес и основополагащ фактор в ранното детско развитие.

Сетивна система

Всеки от нас реагира по различен начин на пронизващ шум, леко погалване или силна прегръдка. В следващите редове ще обърнем внимание защо това е така и колко важна е сетивната система и процесите на сензорна интеграция за здравото физическо и психическо разавитие на детето.

С теб

Не пропускайте най-новите статии и предложения за игри! Запишете се за нашия месечен бюлетин като оставите своя имейл: