Цветелина Дакова

Цветелина Дакова

логопед, психолог

Здравейте! Казвам се Цветелина Дакова. Завършила съм бакалавърска степен по “Психология” и магистърска по “Езикова и речева патология”. Професионалният ми интерес е насочен в областта на ранното детско развитие, превенция и терапия, консултиране на родители и близки, на деца с типично и нетипично развитие. Имам опит в индивидуална и групова работа с деца с различни развитийни затруднения. Към момента разширявам интересите и уменията си,  обучавайки се в подхода на семейното консултиране. По метода на системната терапия работя с индивиди, двойки и семейства под супервизия. В своята работата се стремя към изграждане и развитие на пълноценна комуникация между членовете на семейството и заобикалящата ги среда.

 
 • В процес на обучение в метода на фамилната терапия – Институт по фамилна терапия, България
 • Динамично интервю и базови терапевтични умения – “Психодраматична  работилница”
 • Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете – психоаналитичен институт  “ТОЛК”
 • Pелационна психомоторика и психомоторни практики  – психоаналитичен институт ”ТОЛК”
 • Кинезиология за деца – фондация “Децата на бъдещето”
 • Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация- Обединена терапевтична практика  “Детски истории”
 • Логопедична терапия на оралномоторните и хранителните механизми – Обединена терапевтична практика  “Детски истории”
 • Терапевтични стратегии в логопедичната работа при деца с нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране – Обединена терапевтична практика  “Детски истории”
 • Understanding, assessment and integration of primitive reflexes – The Movement program provider traning course, Brain Gum® 
 • Social Pragmatic Disorders –  ”M&G”, Logos ABV, IEEL
 • Sensory processing and praxis – A Total Approach, USA
 • DIR®/Floortime™ 101 – A Total Approach, USA
 • DIR®/Floortime™ 201, provider – A Total Approach, USA
 • Диференцирана оценка, корекция на нарушенията на писмената реч – Р. Йосигива, логопедичен център “Ромел”
 • Диагностика и превенция на езика 3-4 – Ю. Стоянова, Р. Йосифова, М. Поппандова, Р. Нецова, логопедичен център “Ромел”

Всички статии на автора

спор, конфликт, детска площадка, психолог, логопед, социални умения

Спор на детската площадка

Когато децата се играят на детската площадка, често възникнат спорове за играчки, правила в играта или просто кой  ще се качи пръв на пързалката.

игра, предлози, психолог, логопед, детско развитие

”Куб с предлози”

Пространствената ориентация и взаимоотношения често са трудни за разбиране и употреба от малките деца. В следващита редове ще видите няколко примерни игри за по-лесно усвояване на предлозите.

“Вълшебни кутийки”

Играта с кутийки е забавен и приятен начин, чрез който децата трупат нови езикови познания, придобиват умения за сръчност, планиране и последователност.

“Гигантски зар”

Игрите със зарчета са добър начин за усвояване на първите математически умения – броене, количествени и пространствени представи, умения за събиране и изваждане.

сензорна интеграция

Сензорна интеграция

Сензорната интеграция е процесът, чрез който хората регистрират, модулират и разграничават усещанията, получени от сетивната система. Тя е несъзнателен процес и основополагащ фактор в ранното детско развитие.

С теб

Не пропускайте най-новите статии и предложения за игри! Запишете се за нашия месечен бюлетин като оставите своя имейл: